Energetika

A folyamatosan összetettebbé és bonyolultabbá váló energetikai kérdések követése és a jogszabályok által meghatározott kötelezettségek teljesítése egyre nagyobb feladatot jelent, legyen szó akár az ingatlan tulajdonosáról, vagyonkezelőjéről, bérlőjéről vagy használójáról, kis- és középvállalkozásokról, illetve nagyvállalatokról egyaránt. Tanácsadóink minden energetikai szakterületet érintő kérdésben ügyfeleink rendelkezésére állnak, és képviselik megbízóink érdekeit.

Energia menedzsment

Az energia az általános működési költségek akár 50%-át is kiteheti. Nem csoda hát, hogy az energia menedzsment napjainkban egyre fontosabb terület a vállalatok működése, az ingatlanok, létesítmények üzemelése, üzemeltetése során.

Az energia menedzsment integrált megközelítést nyújt az energia beszerzéstől a szolgáltatói szerződések előkészítésén, megkötésén és nyomon követésén át az energiafelhasználás optimalizálásáig. Szolgáltatásunk keretében vállaljuk a működés során felmerülő energiaköltségek folyamatos nyomon követését, felhasználással arányos felosztását és akár berendezésszintű vizsgálatát is. Megbízásunk kiterjed a szokásos év végi költségelszámolások elvégzésére, fajlagos mutatók képzésére, az esetleges belső továbbszámlázások rendjének kialakítására, egységárak kalkulálására, valamint a szerződéses időszak során az energiakereskedőkkel történő kapcsolattartásra. Szakembereinek segítségével optimalizálhatja energia kiadásait, a Dome Energy ügyfeleként kedvezőbb áron juthat energiahordozókhoz, tapasztalt szakértőinkkel biztosítjuk a jogszabályokban kötelezően előírt energetikai szakreferensi feladatok elvégzését is!

Energetikai audit és tanácsadás

Energetikai szolgáltatásunk részeként a törvényi rendelkezésnek megfelelően elvégezzük a vállalat energetikai auditálását és a szabályozás szerinti módon és tartalommal teljesítjük az előírt adatszolgáltatási kötelezettséget.

A feladat négy fő területre bontható: az energiafelhasználás elemzésére, az épületgépészeti berendezések vizsgálatára, az épületek energetikai tanúsítványainak elkészítésére, valamint a termelési célú energiafelhasználás és a főbb fogyasztó berendezések vizsgálatára. Mind meglévő, mind épülő ingatlanok esetében biztosítjuk az energiahatékony működés műszaki, energetikai és pénzügyi hátterét. Az elvégzett energetikai audit eredményeinek figyelembevételével javaslatot teszünk ügyfeleink részére, hogy hogyan tehető a leghatékonyabbá az üzemelés, milyen módon racionalizálható, optimalizálható az energiafelhasználás, illetve hogyan küszöbölhető ki indokolatlan költségek felmerülése. Ellenőrizzük ügyfeleink szolgáltatókkal megkötött szerződéseit, szerződésmódosítási javaslat esetén felülvizsgáljuk a szerződéses kondíciókat, illetve az ügyintézést is elvégezzük. Szolgáltatásaink során a vélelmezhető túlfogyasztást belső statisztikai adatok alapján ellenőrizzük, melynek eredményéről ügyfelünket tájékoztatjuk és igény esetén az esetleges műszaki felülvizsgálatra egyedi árajánlatot készítünk.

Energia beszerzés

Beszerzési szolgáltatásunk során az általunk kialakított fogyasztói közösség számára a piacon elérhető legkedvezőbb energia díjak elérésére törekszünk. A fogyasztási profilok meghatározását követően csoportosítjuk ügyfeleinket, hogy a fogyasztási jelleg minél pontosabb meghatározása segítségével még kedvezőbb egységárakat tudjunk a kereskedőknél elérni. Az aukciót transzparens verseny keretében lefolytatjuk, és a legkedvezőbb ajánlatot tevő kereskedővel a szerződéseket előkészítjük aláírásra. Folyamatosan monitorozzuk az energia szektort, a beszerzési folyamat során ügyfeleink érdekeit szem előtt tartva kapcsolatot tartunk a szolgáltatókkal, a kereskedőkkel a szerződéskötés minden fázisában, és gondozzuk azokat a szerződéses időszak alatt.

Beruházás szervezés

Az energetikai audit eredményei alapján kidolgozzuk a műszakilag leginkább indokolt beruházási tervet, elkészítve az általunk javasolt műszaki megoldás megtérülési elemzését is. Összehasonlító elemzés alapján javaslatot teszünk a költséghatékony és költségoptimalizált energetikai beruházás megvalósítására, lebonyolítására. Figyelemmel kísérjük a műszaki tartalom energetikai szempontú kivitelezését, projekt menedzsment keretében a kivitelező kiválasztásától az átadás-átvételig a kivitelezés minden szakaszát felügyeljük, a szükséges egyeztetéseket lebonyolítjuk.