A Dome Facility Services Group Kft.

Adatkezelési tájékoztatója
a dome.hu honlapjának használata során megvalósuló adatkezelésekről
 1. A tájékoztató célja:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. Rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) alapján a Dome Facility Services Group Kft. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32. I. em., adószám: 12970247-2-41 cégjegyzékszám: 01-09-712535, képviseli: Décsi Gábor ügyvezető, a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) által kezelt személyes adatok védelme érdekében az alábbi tájékoztatót teszi közzé.

 1. Az adatkezelő személye és az adatkezelés helye:

Az adatkezelő: Dome Facility Services Group Kft.

székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32. I. em.

adószám: 12970247-2-41

cégjegyzékszám: 01-09-712535

képviseli: Décsi Gábor ügyvezető

Az Adatkezelő általános adatvédelmi szabályzata itt érhető :

 1. Az adatfeldolgozó megnevezése:

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott személyes adatok kezelésével összefüggésben az alábbi adatfeldolgozó szervezetet veszi igénybe:

 1. A honlapon történő kapcsolatfelvételről:

A dome. weboldalon szereplő kapcsolatfelvételi e-mail cím(ek) és űrlap használata önkéntes, a weboldal látogatója (továbbiakban: Érintett) által a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése, illetve a www.dome.hu weboldalon feltüntetett bármely kapcsolatfelvételi e-mail címre küldött üzenet során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat, az Adatkezelő kizárólag a jelen pontban meghatározott célból kezeli.

A kapcsolatfelvételi űrlapon az Érintettnek a nevét és az e-mail címét szükséges megadnia az észrevételek, kérdések Társasághoz történő megküldése érdekében. A kapcsolatfelvételi űrlap tartalma a kitöltést követően a Társaság …..@………hu e-mail címére kerül automatikusan .

Adatkezelés célja: a www.dome.hu oldal látogatói, mint Érintettek által írt elektronikus üzenetekben foglalt panaszok, észrevételek kivizsgálása, minőségbiztosítás, szolgáltatásfejlesztés.

A kezelt adatok köre: az Érintett űrlapon megadott neve, e-mail címe, valamint asz üzenetben foglalt, az Érintett által önkéntesen esetlegesen megadott egyéb személyes adatai. Amennyiben bármely kapcsolatfelvételi e-mail címre üzenetet küld, akkor a kezelt adatok köre az érintett neve, e-mail címe, illetve az elektronikus üzenetben esetlegesen megadott egyéb személyes adata. Ezen adatok esetén az adat forrása minden esetben az Érintett.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett hozzájárulása, amelyet az Érintett kifejezett formában, a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével, illetve az elektronikus üzenete elküldésével ad meg a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokból történő adatkezeléshez.

Az adatkezelés ideje: az Érintett kérdésének megválaszolásáig, az Érintett által tett észrevételek feldolgozásáig.

Adattovábbítás: az Érintettek adatait a Társaság személyazonosításra alkalmas módon nem továbbítja, ekként nem kerülnek a személyes adatok továbbításra EGT-n kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: nem történik.

 1. Tájékoztatás sütik (cookie-k) alkalmazásáról:

Az általánosan elterjedt gyakorlatnak megfelelően a Társaság is cookie-kat (sütiket) használ a weboldalán. A sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

A sütik olyan rövid adatfájlok, amelyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A sütik célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatás folyamatos működését biztosítsa, megkönnyítse, kényelmesebbé tegye és névtelen statisztikákkal hozzájáruljon a weboldal továbbfejlesztéséhez.

A cookiek-nak számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak: az egyik az ideiglenes (feltétlen szükséges) cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet (pl. a honlap egyszeri látogatása) során helyez el a felhasználó eszközén; a másik fajtája az állandó cookie (pl. egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. A Társaság honlapján kizárólag ideiglenes, a működéshez feltétlenül szükséges cookie-kat . Ezeknek az érvényességi ideje kizárólag a látogatás vagy munkamenet idejére vonatkozik. A Társaság honlapja látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap a látogatás erejére: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.

Az ideiglenes cookie-k lehetővé teszik, hogy a látogatás során a weboldal megfelelően működjön és a felhasználó beállításai a böngészés teljes ideje alatt megjegyezhetővé váljanak. Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldalon belüli navigáció során bizonyos folyamatokat (pl. a belépést vagy bizonyos adatok, beállítások megadását) ne kelljen minden alkalommal ismét elvégezni. A weboldal elhagyásakor, illetve a böngésző bezárását követően az ilyen cookie-k automatikusan törlődnek az eszközről.

Az állandó cookie-k olyan cookie-k, amelyek érvényességi idejük alatt tárolásra kerülnek az eszközön, a weboldal elhagyását, illetve a böngésző bezárását követően is, így lehetővé teszik a felhasználó preferenciáinak vagy műveleteinek a későbbi látogatás során történő alkalmazását is. Az érvényességi idő lejártáig a mentett cookie-k az eszközön tárolódnak, azonban az előre meghatározott érvényességi idő lejárta előtt is törölhetőek.

Funkciójuk szerint megkülönböztetve a cookie-k lehetnek elengedhetetlen, funkcionális, statisztikai és marketing cookie-k.

Az oldal működéséhez szükséges elengedhetetlen cookie-k a weboldal használatát segítik azzal, hogy alapvető funkciókat aktiválnak. A weboldal nem tud helyesen működni ezen cookie-k nélkül, így ezen cookie-k esetén az adatkezelésünk jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti, a honlap működtetéséhez fűződő jogos érdekünk.

Funkcionális cookie-t kizárólag a felhasználó GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás esetén helyezünk el az eszközön. Ezek segítik a weboldal optimális működését, így a felbontást a felhasználó képernyőjéhez igazítja, a nyelvi beállítást a böngészési helynek megfelelően állítja, a weboldal elrendezését a számítógépen vagy mobilon történő böngészéshez optimalizálja.

Statisztikai cookie-t kizárólag a felhasználó GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása esetén helyezünk el az eszközön. Ezek visszajelzést nyújtanak számunkra ahhoz, hogy átlássuk, hogy a látogatóink milyen tartalmat kedvelnek a weboldalon. Ezek a cookie-k nem tudják a felhasználót személy szerint beazonosítani, kizárólag statisztikai információt gyűjtenek, például hogy a weboldal mely részére kattintott, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.

Marketing cookie-t kizárólag a felhasználó GDPR 6. ckk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása esetén helyezünk el az eszközön. Ezen cookie-k célja, hogy az általuk elsősorban a felhasználót érdeklő vagy a számára leginkább releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalon. Ezek a cookie-k a weboldal használat során összegyűjtött statisztikai információk és a felhasználó személyes adatainak együttes felhasználásával válnak alkalmassá arra, hogy a marketing kommunikációnkat még jobban a felhasználó igényeihez igazíthassuk és a számára minél inkább személyre szabott ajánlatokra hívhassuk fel a figyelmét.

Weboldalunk a fentieknek megfelelően az alábbi cookie-kat használja:

Weboldalunkon az alábbi szolgáltatók statisztikai cookie-jait használjuk, amelyekről bővebb információval a szolgáltatók által közzétett tájékoztató .

 

Neve

Funkciója

Leírása

Feltétlenül szükséges?

Adattárolás időtartama

Származás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A böngésző beállítása:

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t vagy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld, azonban előfordulhat, hogy bizonyos funkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, azonban ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatóak, az Érintett számára legmegfelelőbb beállításokhoz javasolt használni a kereső „Segítség” menüjét. A sütik kezelésére vonatkozó útmutatókat az egyes böngészők esetében az alábbi linkeken érheti elé:

 1. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

 

Az Érintett az adatkezeléssel összefüggésben a hatályos jogszabályok alapján, a abban meghatározott körben a jelen tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeken bármikor kérelmezheti az alábbiakat:

Hozzájárulás visszavonásának joga:

A kapcsolatfelvétel vonatkozásában az adatkezeléshez adott hozzájárulás bármikor visszavonható az Érintett részéről a jelen tájékoztatóban meghatározott e-mail címek valamelyikére küldött írásbeli kérelemmel. Ebben az esetben a megadott, illetve megküldött személyes adatok a kérés beérkezését követő 30 (harminc) napon belül törlésre kerülnek. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Személyes adatokhoz való hozzáférés joga:

Az Érintett tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e az Adatkezelő által és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon (arról, hogy)

 • az adatkezelő azokat milyen célból kezeli,
 • mi jogosítja fel az adatok kezelésére (jogalapjáról),
 • mikortól és meddig kezeli az adatait (időtartamáról),
 • milyen adatokat kezel az Érintettről és azok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja,
 • a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
 • harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,
 • amennyiben azokat nem az Érintettről gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,
 • az automatizált döntéshozatal jellemzőiről, ha ilyet alkalmaz az adatkezelő,
 • az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogairól,
 • jogorvoslati lehetőségeiről.

 

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre a Társaság legkésőbb egy hónapon belül válaszol. Az Érintett vonatkozásában a róla kezelt személyes adatokról kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

A helyesbítéshez való jog:

Az Érintett kérheti a személyes adatainak pontosítását, amelyet az Adatkezelő – annak relevanciája esetén – egy hónapon belül teljesít.

A módosítani kért adat valóságát az Érintettnek alá kell támasztania és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri azt. Az Adatkezelő csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit.

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor az Adatkezelő az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, hogy azt az Érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Az Adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről az adatkezelő az Érintettet értesíti.

Tiltakozáshoz való jog:

Az Érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okokból a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A törléshez, zároláshoz való jog:

A weboldalon történő adatkezelés megszüntetését az Érintett bármikor kezdeményezheti.

Az adat törlésének, zárolásának kérése esetén az Érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy az Adatkezelő köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték,
 • ha az Érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta és más jogalap az adatok további kezelését nem teszi jogszerűvé,
 • az adatkezelő számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg és annak még nem tett eleget.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az Adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyik teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az Adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagyis a rá vonatkozó adatkezelés ellen,
 • ha az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek az Érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet korlátozni. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az Érintettet.

Az adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Jogorvoslathoz való jog:

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a személyes adatainak kezelése során az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az adatkezelő a személyes adatait kezeli, a Társasághoz fordulhat, ahol panasza minden esetben kivizsgálásra kerül. Ezen túlmenően az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) vagy lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be a keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag keresőoldalon.

Záró rendelkezések:

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi naptól kezdődően visszavonásig hatályos. A Társaság a jelen adatkezelési tájékoztató módosítására vonatkozó jogát fenntartja.