Használati feltételek

Az Ön által látogatott honlap üzemeltetője a Dome Facility Services Group Korlátolt Felelősségű Társaság. A honlap megnyitásával és böngészésével Ön elfogadja az alábbi használati feltételeket:

A honlapon található valamennyi tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, azok bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Dome Facility Services Group Korlátolt Felelősségű Társaság előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A megjelenő információk, adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok teljességéért, pontosságáért a Dome Facility Services Group Korlátolt Felelősségű Társaság felelősséget nem vállal, továbbá nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért sem, amelyek a weboldalak használatából, azok nem megfelelő működéséből, üzemzavarából keletkeznek, illetve amelyek információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

A Dome Facility Services Group Korlátolt Felelősségű Társaság tájékoztatja a honlap látogatóit, hogy a honlap üzemeltetőjeként adatkezelőnek minősül. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A Dome Facility Services Group Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólag a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli. Adatai megadásával Ön, mint a honlap látogatója hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait a Dome Facility Services Group Korlátolt Felelősségű Társaság nyilván tartsa és kezelje. Ön interneten keresztül megadhatja részünkre személyes adatait, e-mail címét, telefonszámát, amennyiben igényli, hogy a Dome Facility Services Group Korlátolt Felelősségű Társasággal vagy a cégcsoport tagjaival kapcsolatos tájékoztató anyagokat küldjünk, illetőleg kapcsolatba lépjünk Önnel. IP címének megadásával Ön lehetővé teheti számunkra weboldalaink látogatottságának, forgalmának mérését, illetőleg diagnosztikai célokra történő alkalmazását. Adatainak megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Dome Facility Services Group Korlátolt Felelősségű Társaság ezen adatait nyilván tartsa és kezelje mindaddig, amíg Ön kifejezetten nem kezdeményezi adatainak törlését. A Dome Facility Services Group Korlátolt Felelősségű Társaság kijelenti, hogy adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, azokat maradéktalanul betartva kezeli. A Dome Facility Services Group Korlátolt Felelősségű Társaság ügyfelei és a honlapot látogatók személyére, adataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt bizalmasan kezel.

A honlappal kapcsolatos észrevételeit a lentebb feltüntetett e-mail vagy postacímre küldheti.

Adatkezelési tájékoztató (GDPR)
A domefsg.com oldal üzemeltetője, egyben adatkezelője:
Dome Facility Services Group Kft.
1023 Budapest, Lajos u. 28-32.
01-09-712535 (Fővárosi Törvényszék)
info@ domefsg.hu
A weboldalon keresztül megvalósuló adatkezelések célja és jogcíme:

Cél: Állás pályázatra való jelentkezés elbírálása, a munkaszerződés megkötésének előkészítése
Adatkör: A jelölt által a jelentkezés során megadott adatok.
Jogalap (GDPR hivatkozás): 6. cikk (1) bek b) – az érintettel létrejött szerződés előkészítése vagy teljesítése

Cél: Állás pályázatra jelentkező jelölt HR-adatbázisban való nyilvántartása. (Amennyiben a pályázó a jelentkezéskor ehhez kifejezetten hozzájárul)
Adatkör: A jelölt által a jelentkezés során megadott adatok.
Jogalap (GDPR hivatkozás): 6. cikk (1) bek a) – érintett önkéntes hozzájárulása
Az adatok megadása a kiválasztási eljárás végrehajtásához szükséges; azok megadása nélkül a jelölt elbírálása nem végezhető el. A belső HR-adatbázisba való jelentkezés opcionális: ebben az esetben az adatkezelő emailben vagy telefonon megkeresheti az érintett, amennyiben hasonló jellegű munkakörben újabb pályázati eljárást folytat le.
Az adatok kezelésének időtartama: az adott pozícióra vonatkozó kiválasztási folyamat lezárása (a kiválasztott jelölttel a munkaszerződés megkötése); vagy amikor a jelentkező a pályázattól visszalép. A HR-adatbázis esetén a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb 6 hónapig tart (amelyik előbb következik be).
A személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek, ha a fentiek szerinti bármilyen okból a kezelésük jogalapja megszűnt.
Az érintetteknek (jelentkezőknek) joga van:
• a rájuk vonatkozó adatokhoz hozzáférni,
• az esetlegesen hibásan tárol adatok helyesbítését kérni,
• a megadott hozzájárulást visszavonni (amely nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét). A hozzájárulás visszavonását az ügyfél maga tudja elvégezni azon a csatornán keresztül, ahol eredetileg a hozzájárulást megadta.
Joga van továbbá az érintettnek (jelentkezőnek) kérni mindazon rá vonatkozó személyes adatok törlését (vagy törlés nélküli korlátozott kezelését), amelyek esetében az adatkezelési célja teljesült vagy jogalapja megszűnt. Ugyancsak joga van az ügyfeleknek az adatkezeléssel szemben tiltakozni.
Az adatkezelés során az Dome-cégcsoport más vállalatai is címzettként hozzáférhetnek – az itt megadott célból, valamint jogalap és feltételek mellett – a jelentkezők által megadott személyes adatokhoz.
Az adatkezelés során profilozás, vagy automatizált egyedi döntés nem történik.
Az adatok tárolása mindvégig az EU-n belül történik. Az adatkezelő minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében.
Az adatkezelőhöz a fenti email címen nyújtható be panasz, tiltakozás, vagy kezdeményezhető az érintett által bármilyen jogának gyakorlása.

Hatósági panasz esetén az illetékes hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
www.naih.hu