Dome Facility Management

Az elmúlt 20 évben mintegy 250 ingatlan létesítménygazdálkodási feladatait láttuk el, melyek között ’A’ kategóriás irodaházak, bevásárlóközpontok, stratégiailag is kiemelkedő jelentőséggel bíró ipari és logisztikai létesítmények találhatók. Ügyfeleinkkel folytatott stratégiai együttgondolkodás eredményeként olyan integrált létesítménygazdálkodási megoldásokat hívunk életre, amelyek leginkább megfelelnek megbízóink üzleti igényeinek.

Üzletmenet folytonosság és üzembiztonság

Ügyfeleink számára a legfontosabb szempont, hogy bérlőik vagy munkavállalóik biztonságos, kiemelkedő környezetben dolgozzanak, üzleti és termelési folyamataik ne legyenek kitéve olyan kockázatnak, amely az ingatlannal bekövetkező bármilyen előrelátható, várható meghibásodás, rendellenesség vagy üzemzavar okán merülhet fel, mely kockázatokat kiemelten kezelünk.

Jogszabályi környezet és hatósági megfelelés

Az üzemeltetés során az egyik legfontosabb feladat, hogy a jogszabályok által előírt módon és gyakorisággal megtörténjen bizonyos rendszerek, berendezések, tevékenységek ellenőrzése. Munkatársaink mindig naprakészek a hatályos rendelkezések és az új, hatályba lépő jogszabályok tekintetében, így biztosított a létesítményben lévő rendszerek, berendezések, folyamatok hatósági előírásoknak történő megfelelése.

Személyi és infrastrukturális feltételek

Megbízásaink során a végrehajtáshoz szükséges vezetők és szakemberek biztosítása a mi feladatunk, a teljes üzemeltetési tevékenységet és annak irányítását gyakorlattal rendelkező, tapasztalt szakemberek végzik, innovatív integrált CAFM rendszerek támogatásával. A Dome háttértámogató és szakmai csapata a teljes megbízás alatt rendelkezésre áll minden kérdésben.

Operatív folyamatok

A feladatok elvégzése, irányítása és ellenőrzése egy kézben összpontosul, amely lehetőséget teremt a szinergiák kiaknázására, a forrásokkal való hatékonyabb gazdálkodásra, a változások lekövetésére, a társaságunk által alkalmazott megoldások átadására.

Költséghatékonyság

A kiszervezett szolgáltatások igénybevétele során felmerülő operatív és személyi feltételek, a megbízás tartalma és a szolgáltatások köre rugalmasan bővíthetők vagy szűkíthetők.